Alternatieve mogelijkheden

Bent u onvruchtbaar geworden na uw kankerbehandeling en wilt u weten wat alternatieve mogelijkheden zijn?
U kunt met uw gynaecoloog bespreken of er nog mogelijkheden zijn om uw kinderwens in vervulling te laten gaan na uw kankerbehandeling.

Klik hieronder voor meer informatie.

U krijgt eicellen van een donor vrouw. De zaadcellen komen van uw partner of een bekende donor. Die worden samengebracht met de eicellen van de donor vrouw. Als de bevruchting succesvol is, ontstaat hieruit een embryo. Het embryo wordt vervolgens in uw baarmoeder geplaatst. Meer informatie vindt u op de website van Freya.

U krijgt een embryo (=bevruchte eicel) van een donor paar. Dit embryo wordt in uw baarmoeder geplaatst. Meer informatie vindt u op de website van Medisch Centrum Kinderwens.

U zorgt tijdelijk voor een kind dat door omstandigheden niet meer thuis kan wonen. Dit kan zeven dagen in de week zijn, maar ook af en toe een weekend of vakantie. Dat hangt af van wat het beste is voor het kind. Bij pleegzorg moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Ook moet u een bepaalde procedure doorlopen. Een medische verklaring is hier onderdeel van. Met een diagnose kanker kan dit moeilijk zijn. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid en op de website van pleegzorg.nl.

U voedt een kind op dat uit andere ouders geboren is. Bij adoptie moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Ook moet u een bepaalde procedure doorlopen. Een medische keuring is hier onderdeel van. Met een diagnose kanker kan het zijn dat u 5 tot 10 jaar moet wachten voordat u in aanmerking komt voor adoptie. Hierdoor kan het zijn dat u te oud bent om in aanmerking te komen voor adoptie. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid en op adoptie.nl.

Is uw baarmoeder te veel beschadigd tijdens uw kankerbehandeling?
Dan is draagmoederschap misschien een mogelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie. Klik anders op 'Volgende'.

Een draagmoeder is een vrouw die zwanger wordt met de bedoeling het kind na de geboorte af te staan aan wensouders voor adoptie.

Er zijn 2 vormen van draagmoederschap:

  • De eicel van de draagmoeder wordt bevrucht met het zaad van de wensvader. Er is geen medisch ingrijpen nodig. De betrokkenen kunnen dit in principe zelf regelen, bijvoorbeeld via thuisinseminatie. Het is niet uw biologisch eigen kind.
  • Met IVF worden de eicel en zaadcel van de wensouders bij elkaar gebracht. Als er een bevruchting plaatsvindt, wordt het embryo in de baarmoeder van de draagmoeder geplaatst. Het is uw biologisch eigen kind.

In Nederland is de tweede vorm van draagmoederschap alleen toegestaan onder strikte voorwaarden. Meer informatie vindt u op de website van Freya.

Bent u onvruchtbaar geworden door uw kankerbehandeling en wilt u verdere ondersteuning?
Voor sommige vrouwen is adoptie of pleegzorg een alternatief om hun kinderwens in vervulling te laten gaan. Maar soms is dit ook niet mogelijk of besluit een vrouw zelf om hiervan af te zien. Afzien van het krijgen van kinderen en daarmee accepteren dat u geen kinderen meer krijgt kan emotioneel zwaar zijn. U kunt hier met uw oncologisch behandelaar of gynaecoloog over praten als u hier behoefte aan heeft. U kunt verwezen worden voor begeleiding hierbij. Informatie over contact met lotgenoten vindt u op de website van Freya.