Kinderwens na de kankerbehandeling?

Wat zijn de adviezen als u een kinderwens heeft?
U overlegt eerst met uw oncologisch behandelaar over uw kinderwens. Het algemene advies is om te wachten met zwanger worden tot 1-2 jaar nadat de kankerbehandeling klaar is.

Ook is het belangrijk om met uw oncologisch behandelaar te bespreken:

  • of en hoeveel schade er is aan de baarmoeder en
  • wat de gevolgen daarvan zijn voor het zelf zwanger kunnen worden.

Als u zwanger wilt worden is het soms verstandig om eerst een gynaecoloog die gespecialiseerd is in verloskunde te spreken. Bestraling en chemotherapie kunnen namelijk late effecten hebben op andere organen. Dit kan gevolgen hebben voor het verloop van een toekomstige zwangerschap. Overleg met uw oncologisch behandelaar of dit gesprek nodig is.

Als uw baarmoeder nog goed werkt
De werking van uw eierstokken en dus uw vruchtbaarheid kan nog herstellen tot één jaar na de laatste kankerbehandeling. Een gunstig teken is de terugkeer van uw menstruatie.

  • Als u regelmatige menstruaties heeft, kunt u zelf proberen om zwanger te worden. Lukt dit niet? Dan kunt u verwezen worden naar een gynaecoloog.
  • Als u geen menstruatie meer heeft, dan kunt u meteen verwezen worden naar een gynaecoloog.
  • De gynaecoloog kan bepalen of u vruchtbaar, verminderd vruchtbaar of onvruchtbaar bent. Na deze bepaling krijgt u een advies. Wilt u hier meer over lezen, klik dan hieronder.

Bent u nog vruchtbaar?
U kunt zelf proberen om zwanger te worden. Lukt dit niet? Dan kunt u een vruchtbaarheids-behandeling krijgen als u niets heeft ingevroren, of u kunt uw ingevroren eicellen, embryo’s of eierstokweefsel gebruiken.

Bent u verminderd vruchtbaar?
De gynaecoloog bespreekt op dat moment wat u het beste kunt doen. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie.

Bent u onvruchtbaar?

  • Als u uw eicellen, embryo’s of eierstokweefsel heeft ingevroren, kunt u dat gebruiken.
  • Als u niets heeft ingevroren, kunt u nadenken over alternatieve mogelijkheden. Hier leest u op de volgende pagina meer over.

Let op:

  • U kunt door de kankerbehandeling eerder in de overgang komen, ook al bent u nu nog vruchtbaar. Als u eenmaal in de overgang bent, bent u onvruchtbaar. Wanneer dit gebeurt is niet te voorspellen. Daarom is het verstandig om een zwangerschap niet te lang uit te stellen. Soms kunt u om deze reden alsnog uw eicellen laten invriezen. Bespreek uw vragen en zorgen met uw oncologisch behandelaar. Uw oncologisch behandelaar kan u verwijzen naar een gynaecoloog.
  • Als u (nog) niet zwanger wilt worden, is het verstandig om anticonceptie te gebruiken. Ook als u denkt dat u onvruchtbaar bent.

Als uw baarmoeder te veel beschadigd is
U kunt zelf niet meer zwanger worden. U bespreekt uw vragen met uw oncologisch behandelaar. Uw oncologisch behandelaar kan u verwijzen naar een gynaecoloog. De gynaecoloog kan met u bespreken of er nog mogelijkheden zijn. Hier leest u op de volgende pagina meer over.