FAQ

Algemeen

In 4 stappen maakt u gebruik van de keuzehulp op www.keuzehulp.info/CZ

  • Stap 1: Kies de keuzehulp die past bij uw diagnose,
  • Stap 2: Vul de keuzehulp in;
  • Stap 3: Download uw persoonlijke rapport en
  • Stap 4: Bespreek de resultaten met uw arts.

De keuzehulpen van PatientPlus dragen het keurmerk ‘Gewone Taal’ van Stichting makkelijk lezen. Zij dragen eraan bij dat onze keuzehulpen zo goed mogelijk te begrijpen zijn. Daarnaast bevatten onze keuzehulpen een voorleesfunctie, en kunt u tijdens het invullen van de keuzehulp aantekeningen maken.

Nee, de keuzehulp geeft geen advies wat voor u het beste is. De keuzehulp is bedoeld als voorbereiding op het gesprek met uw zorgverlener. Uiteindelijk zult u de resultaten van de keuzehulpen met uw zorgverlener bespreken en samen een beslissing nemen.


Inloggen

Ja, u kunt op elke computer de keuzehulp invullen. U gaat hiervoor naar www.keuzehulp.info/login en u voert de pincode in die u heeft ontvangen in het ziekenhuis. Vervolgens volgt u de stappen op het scherm.

Als u de eerste keer inlogt met uw pincode, dan wordt u gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord in te stellen. Met dit account krijgt u vervolgens toegang tot uw persoonlijke keuzehulp.

De tijd die het kost om een keuzehulp in te vullen verschilt per keuzehulp en per persoon. Gemiddeld kost het tussen de 15-25 min. U kunt de keuzehulp tussentijds ook stoppen en op een later moment hervatten.


Account

Nee, uw account is voor uzelf bedoeld. De keuzehulpen zijn persoonlijk.

Als u uw account wilt inzien, wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact opnemen met de ziekenhuisafdeling waar u de inlog voor de keuzehulp heeft gekregen. Zij kunnen uw account verwijderen. NB: al uw resultaten van de keuzehulp zullen verwijderd worden.

Uw behandelende zorgverleneren en de polimedewerkers in het ziekenhuis kunnen de resultaten van uw keuzehulp inzien. De polimedewerker zal de resultaten van uw keuzehulp printen en overhandigen aan uw zorgverlener. Tijdens het spreekuur kunt u samen met uw zorgverlener de resultaten van de keuzehulp bespreken.


Probleemoplossingen

U kunt contact opnemen met de betreffende polikliniek, waar u uw pincode heeft gekregen. Zij kunnen u de pincode opnieuw doorgeven.

Als u uw wachtwoord vergeten bent, dan kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen door op de knop ‘wachtwoord vergeten’ te klikken. Uw krijgt mail met daarin een link, waarmee u een nieuw wachtwoord kunt instellen.

Als u gevraagd wordt om de sms-code in te vullen, maar u ontvangt geen sms, dan kunt u contact opnemen met de betreffende ziekenhuisafdeling. Zij kunnen u alsnog toegang verlenen tot uw keuzehulp.


Bescherming persoonsgegevens

Door gebruik te maken van onze websites en/of de keuzehulpen te bekijken en te doorlopen, verstrekt u geen persoonlijke gegevens over uzelf aan CZ of PatientPlus. De verwerking van persoonlijke gegevens vindt plaats volgens de regels van de privacywetgeving.

CZ en PatientPlus verkrijgt rechtstreeks toegang tot data die niet direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon, zoals ruwe data over het gebruik en de uitkomsten van het gebruik van de Keuzehulpen. Deze data kan door CZ en PatientPlus worden gebruikt om het Product te verbeteren. Zonder uw toestemming wordt keuzehulp data niet gedeeld met derden.

Alle maatregelen zijn getroffen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Dit houdt onder andere in dat het softwarebedrijf gecertificeerd is (ISO-27001), er jaarlijks beveiligingschecks worden uitgevoerd.

De gegevens worden minimaal tot 1 jaar na invullen bewaard en totdat opdracht wordt gegeven deze data te verwijden.

Indien een patiënt wenst om zijn recht op inzage en vergetelheid in werking te laten treden, dan moet de patiënt hiervoor contact opnemen bij PatientPlus. PatientPlus zal nooit uit eigen beweging de gegevens van een patiënt verwijderen.


Keuzehulp gebruiken

Ja, u kunt de keuzehulp meerdere keren invullen. De laatst ingevulde resultaten blijven opgeslagen in het systeem.

Ga naar www.keuzehulp.info/login en vul uw persoonlijke pincode in. Hierna wordt u gevraagd om een account aan te maken. Hiervoor vult u uw email adres in en kiest u een wachtwoord. Na inloggen ziet u de keuzehulp(en) die voor u klaar staan. Via ‘start keuzehulp’ kunt u beginnen met het invullen van de keuzehulp.

Ja, u kunt de keuzehulp tussentijds stoppen. U kun de keuzehulp vervolgens op een later tijdstip hervatten en/of wijzigen.

Ja, als u opnieuw inlogt dan kunt u de eerder ingevulde antwoorden wijzigen.

Ja, na het invullen van de keuzehulp kunt uw de antwoorden printen en naar uzelf mailen.

Als u via uw zorgverlener de keuzehulp heeft ontvangen, dan bespreekt u na het invullen de resultaten samen met uw zorgverlener. Tijdens een afspraak met uw zorgverlener bespreekt u de resultaten van de keuzehulp, en beslist u samen wat de vervolgstap is.


Printen

Ja, na afloop van de keuzehulp kunt u de keuzehulp printen.


Betrouwbaarheid

Alle keuzehulpen zijn voorzien van een versienummer en de datum waarop zij voor het laatst zijn geüpdatet. Deze zijn te vinden op het voorste blad van de keuzehulp. De keuzehulpen worden minimaal eens per 2 jaar geüpdatet. Als er een nieuwe richtlijn wordt de keuzehulp eerder geüpdatet. PatientPlus heeft per onderwerp een professional eigenaar gemaakt van de inhoud, zodat er steeds iemand verantwoordelijk is voor de (tussentijdse) update.


Ontwikkelingen keuzehulpen

De keuzehulpen van PatientPlus zijn samengesteld op basis van de Internationale Patiënten Keuzehulp Standaard (IPDAS). Voor de inhoud van de keuzehulpen worden de Nederlandse (en eventueel internationale) richtlijnen en de meest recente wetenschappelijke literatuur gebruikt.Daarnaast worden de keuzehulpen beoordeeld door specialisten uit verschillende ziekenhuizen. Ook is Stichting makkelijk lezen betrokken bij de ontwikkeling van de keuzehulpen. Zij zorgen ervoor dat de keuzehulpen in begrijpelijke taal worden geschreven. Ook streven we er altijd naar om (lokale) patiëntenorganisaties te betrekken bij de inhoud van de keuzehulp.

Er is een groot netwerk betrokken bij de ontwikkeling van de keuzehulpen. Aan het begin van elke keuzehulp kunt u zien welke ziekenhuizen en specialisten mee hebben gewerkt aan de ontwikkeling van de betreffende keuzehulp.


Beveiliging

De beveiliging van de keuzehulpen voldoet aan de norm NEN-7510 voor de informatiebeveiliging in de zorg.

U kiest een wachtwoord en een gebruikersnaam om uw gegevens op deze manier beter te beschermen.

De keuzehulpen zijn eigendom van de Stichting PatientPlus.