Wat is voor u belangrijk?

Prenatale testen zijn niet verplicht. U bepaalt zelf of u (vervolg)onderzoek wilt laten verrichten. Hoe moet u beslissen?

Stap 1: Kans op een kind met een chromosoom-afwijking

  • Hoeveel wil ik weten over de gezondheid van mijn kind voordat het wordt geboren?
  • Wat zou ik doen met de informatie van het onderzoek?
  • Wat zou ik doen als mijn kind een chromosoom-afwijking heeft?
  • Hoe denk ik over het afbreken van een zwangerschap?
  • Hoe zou het zijn om een kindje te hebben met down-syndroom, edwards-syndroom of patau-syndroom?

Stap 2: Een verhoogde kans: welk vervolg-onderzoek?

  • Wil ik vervolg-onderzoek?
  • Hoe lang kan ik wachten op de uitslag?
  • Hoeveel informatie wil ik krijgen van het vervolg-onderzoek?
  • Hoeveel zekerheid wil ik?
  • Wil ik het risico lopen dat ik een miskraam krijg?

De volgende vragen kunnen helpen bij uw beslissing. Zet het schuifje bij uw mening. Als u het niet weet, laat het schuifje dan in het midden staan.

Behoefte aan informatie

Wilt u weten of u zwanger bent van een kind met down-syndroom, edwards-syndroom of patau-syndroom?

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
Nee. Ik moet dan misschien nadenken of ik de zwangerschap wil afbreken. Daar kan en wil ik niet over nadenken. Als ik besluit het kindje te houden, ben ik de hele zwangerschap ongerust. Ja. Ik wil mij daarop voor kunnen bereiden. Misschien wil ik de zwangerschap dan afbreken.

Uitslag combinatietest

Wilt u bij een verhoogde kans vervolgonderzoek laten doen?

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
Nee, ik vind het risico op een miskraam niet acceptabel. Ja, ik vind het risico op een miskraam wel acceptabel.

Miskraamrisico vervolgonderzoek

Bij een vlokkentest of vruchtwaterpunctie is er kans op een miskraam. Vindt u dat acceptabel?

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
Ik vind dat niet acceptabel. Ik vind dat wel acceptabel.

Zekerheid uitslag NIPT

Misschien moet er na de NIPT alsnog een vlokkentest of vruchtwater-punctie gedaan worden. Wat vindt u daarvan?

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
Ik vind dat niet acceptabel. Ik wil direct met absolute zekerheid weten of mijn kind een chromosoomafwijking heeft. Ik vind dat wel acceptabel. Het is alleen nodig als de uitslag van de NIPT niet goed is.

Vervolgonderzoek

Hoeveel informatie wilt u hebben uit het vervolgonderzoek?

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
Ik hoef alleen te weten of mijn baby één van de meest voorkomende chromosoom-afwijkingen heeft. Ik heb behoefte aan zo veel mogelijk informatie. Ik wil een uitgebreide chromosoom-test, waarbij getest wordt op alle chromosoomafwijkingen, dus ook de zeldzame.

Mijn keuze

Stap 1: Wat is mijn kans op een kind met een chromosoom-afwijking? 
U heeft nagedacht over de voordelen en nadelen van de behandelingen. Misschien weet u al wat u het liefste wil. Maak hieronder uw keuze. De resultaten van de keuzehulp bespreekt u met uw arts. Daarna kiest u samen de beste behandeling voor u.

Voorkeur: Waar gaat op dit moment uw voorkeur naar uit?

Zekerheid: Hoe zeker bent u op dit moment van uw keuze?

Stap 2: Verhoogde kans: welk vervolg-onderzoek?
U heeft nagedacht over de voordelen en nadelen van de behandelingen. Misschien weet u al wat u het liefste wil. Maak hieronder uw keuze. De resultaten van de keuzehulp bespreekt u met uw arts. Daarna beslist u samen de beste behandeling voor u.

Voorkeur: Waar gaat op dit moment uw voorkeur naar uit?


Zekerheid: Hoe zeker bent u op dit moment van uw keuze?