Belangrijke punten

Deze vragen gaan over wat u in de keuzehulp hebt gelezen. Kunt u de vragen hiervoor niet beantwoorden? Bekijk de informatie hiervoor dan nog eens, of bespreek dit met uw arts.

Weet ik na de combinatie-test zeker dat mijn kind gezond is?

Moet ik altijd een vervolg-onderzoek ondergaan?

Bij welke test is de kans op een miskraam het grootst?