Vergelijk de onderzoeken

Heeft u een verhoogde kans op een kind met een chromosoom-afwijking? Dan kunt u vervolgonderzoek laten doen. Er zijn drie verschillende onderzoeken:
- de NIPT bloedtest;
- een vlokken-test;
- een vruchtwater-punctie.

Kenmerken van het vervolgonderzoek NIPT Vlokkentest Vruchtwaterpunctie
Minimale zwangerschapsduur

11 weken

12 weken

16 weken

Tijd tussen onderzoek en uitslag

1 à 2 weken

Maximaal 3 werkdagen

Maximaal 3 werkdagen

Informatie die het onderzoek biedt

Syndroom van down, syndroom van edwards en syndroom van patau.

Soms wordt een andere afwijking gevonden met het onderzoek.

Syndroom van down, syndroom van edwards en syndroom van patau.

Informatie over de geslacht-schromosomen.

Syndroom van down, syndroom van edwards en syndroom van patau.

Informatie over de geslacht-schromosomen.

Betrouwbaarheid van het onderzoek

Goed

Zeer goed

Uitstekend

Vervolgonderzoek noodzakelijk

Uitslag goed? Geen vervolgonderzoek. Kans op een kind met chromosoom-afwijking is zeer klein.

Uitslag niet goed? Er is nog steeds een kleine kans dat uw kind toch gezond is. Vervolgonderzoek kan zekerheid geven.

Heel soms is ook een vruchtwaterpunctie nodig om zekerheid te krijgen.

Nee

Kans op miskraam door ingreep

Geen

1 van de 200 onderzoeken

1 van de 333 onderzoeken