Disclaimer

Versie 23-03-2016

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze websites en de keuzehulpen die u op onze websites kunt bekijken. Door deze websites en/of de keuzehulpen te bekijken en/of te gebruiken, verklaart u bekend te zijn met de inhoud van deze disclaimer en akkoord te zijn met de toepasselijkheid daarvan.

Keuzehulpen
PatientPlus ontwikkelt keuzehulpen voor de meest voorkomende diagnoses. Keuzehulpen kunnen door artsen of andere zorgverleners worden ingezet om samen met de patiënt de best passende behandeling te kiezen.

Gebruik van de keuzehulpen
De informatie op onze websites en in de keuzehulpen is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Op onze websites kunt u de keuzehulpen bekijken en doorlopen. Het gebruik van de keuzehulpen op onze websites geschiedt volledig op basis van uw eigen verantwoordelijkheid. De patiënt en zorgverlener zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het invullen van de gegevens.

Het gebruik van de keuzehulpen kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling door een arts of een andere zorgverlener. De keuzehulpen hebben niet tot doel u te adviseren over de best passende behandeling. De keuzehulpen bieden ondersteuning om als patiënt samen met de arts tot een beslissing te komen over het te volgen behandeltraject. Deze beslissing is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de patiënt in overleg met de arts.

Bij vragen of twijfel over uw gezondheid, behandeling of medicijnen, adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw huisarts, specialist, apotheker of andere behandelaar.

PatientPlus is niet aansprakelijk uit enige rechtsgrond, indien de informatie en/of het gebruik van de websites en/of de keuzehulpen niet volledig voldoet aan juistheid, actualiteit, volledigheid of effectiviteit.

Copyright
De keuzehulpen zijn ontwikkeld door PatientPlus in samenwerking met medisch specialisten en patiënten. Alle (intellectuele) eigendoms- en auteursrechten berusten bij PatientPlus. De inhoud van de websites en keuzehulpen mag niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van PatientPlus ingezet worden voor ander gebruik dan privégebruik.

Privacy
Door gebruik te maken van onze websites en/of de keuzehulpen te bekijken en te doorlopen, verstrekt u geen persoonlijke gegevens over uzelf aan PatientPlus. PatientPlus verwerkt uitsluitend persoonlijke gegevens, indien u contact opneemt met PatientPlus (bijvoorbeeld door het versturen van een e-mail aan PatientPlus) en u daarbij persoonlijke gegevens aan PatientPlus verstrekt. De verwerking van persoonlijke gegevens vindt plaats volgens de regels van de privacywetgeving. PatientPlus verwerkt deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u deze gegevens aan PatientPlus heeft verstrekt.

Cookies
Wanneer u onze websites bezoekt of keuzehulpen gebruikt, kunnen wij - als u dit toestaat in uw internetbrowser - automatisch informatie hierover opslaan op het door u gebruikte apparaat in de vorm van een cookie. Cookies zijn tekstbestandjes die worden bewaard op uw computer, bijvoorbeeld met als doel om uw vordering in een keuzehulp te monitoren. Ook helpen cookies om de inhoud van onze websites en keuzehulpen beter af te stemmen op uw behoeften. U kunt de cookies verwijderen van de harde schijf van uw computer, bijvoorbeeld via uw internetbrowser. PatientPlus gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. De analytische cookies (Google Analytics) zijn ingericht conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent onder andere:
      a) dat het IP-adres geanonimiseerd wordt (dat wil zeggen dat het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd wordt vastgelegd);
      b) dat “gegevens delen met Google” is uitgezet (zodat Google geen gegevens mag koppelen met andere diensten).
U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderd worden.

Toepasselijk recht
Op onze diensten en het gebruik van de websites en/of de keuzehulpen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Akkoord
Door gebruik te maken van onze websites en/of de keuzehulpen geeft u aan bekend te zijn met bovenstaande voorwaarden en met de toepasselijkheid van de voorwaarden op uw gebruik akkoord te gaan.

Contact
Bij vragen of opmerkingen over deze website of dit programma kunt u contact opnemen met:

Stichting PatientPlus

Zeestraat 76, 2518 AD, Den Haag
E. contact@patientplus.info
W. www.patientplus.info
T. 085 0188738