Privacy- en cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid heeft betrekking op de website http://www.keuzehulp.info “www.keuzehulp.info” wordt beheerd door het PATIENT+, gevestigd Zeestraat 76, 2518 AD, Den Haag, ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 64659712. 

PATIENT+ gaat met de grootste zorgvuldigheid om met de (persoons)gegevens van de bezoekers en gebruikers van deze webapplicatie. PATIENT+ zal daarom deze (persoons)gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement beschreven doeleinden. In deze privacy policy beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken via patientplus.info, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

Persoonsgegevens en doeleinden:
Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn. Alle gegevens die door deze webapplicatie worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk worden bewaard en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht of op andere wijze openbaar gemaakt. Verstrekte (persoons)gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

Gebruik van de applicatie:
Deze applicatie kan op twee manieren worden gebruikt:
1) Anoniem
2) Aangeboden door PATIENT+ haar klanten.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen beide manieren omdat een verschil bestaat in de verantwoordelijkheid, de verwerking van persoonsgegevens en de bewaartermijnen.

1) Anoniem - gebruik
Tijdens het gebruik van de anonieme applicatie worden minimale persoonsgegevens verzameld. Dit betreffen: email, diagnose, lengte, gewicht, patiënt gebonden antwoorden op informatie-, ondersteuning en beslisondersteuning, eventueel aantekeningen, antwoorden op PROMS- functionerings-vragenlijsten. Deze gegevens worden tijdelijke opslagen om de webapplicatie gedurende het invullen van de keuzehulp goed te laten functioneren. Wanneer de keuzehulp is ingevuld en afgesloten, zullen uw gegevens automatisch worden verwijderd. Deze gegevens zijn ten alle tijden niet inzichtelijk voor PATIENT+.

2) Aangeboden door PATIENT+ haar klanten
In deze situatie wordt de keuzehulp aangeboden door klanten van PATIENT+. PATIENT+ treedt op als de verwerker. De klant van PATIENT+ is verantwoordelijk voor de verwerkingen gedaan in opdracht voor deze klant. Bij het gebruiken van de Keuzehulp applicatie worden de volgende gegevens over u verzameld: Voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, patiëntnummer, email, telefoonnummer, diagnose, behandelend arts, datum beslisgesprek, behandeling, datum operatie, lengte, gewicht, patiënt gebonden antwoorden op informatie-, ondersteuning en beslisondersteuning, eventueel aantekeningen, antwoorden op PROMS- functionerings-vragenlijsten. PATIENT+ zal deze persoonsgegevens alleen in opdracht van de klant verwerken en dus niet doorgeven aan andere bedrijven of instanties tenzij de opdrachtgever hiertoe opdracht geeft of de wet zegt dat dit moet. 

Contactformulier
Voor het invullen van het contactformulier op keuzehulp.info dient u uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, rol en uw vraag in te vullen. PATIENT+ verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in de eerste plaats om antwoord te geven op uw vraag. De gegevens zijn niet zichtbaar voor andere gebruikers. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens, zoals uw IP-adres en de gegevens die u aan ons verstrekt via het webformulier om te laten onderzoeken of het formulier geen spam bevat. Deze gegevens worden opgeslagen en niet langer bewaard dan striks noodzakelijk.

Zorgverlener detailformulier
Wanneer u zonder dat u bent ingelogd een keuzehulp start, dan kan het zijn dat u in een scherm gevraagd wordt of u de keuzehulp wilt inzetten in uw dagelijkse praktijk en hier dus, met uw toestemming, graag meer informatie over wenst te ontvangen. Mocht u hiervoor gekozen hebben dan kunt u vrijwillig uw voornaam, achternaam en of e-mailadres invoeren. Deze persoonsgegevens zullen niet langer dan 30 dagen in het systeem staan en zullen uitsluitend gebruikt worden om contact met u op te nemen in verband met het hierboven beschreven doel. Mocht u in een eerdere stap ook uw organisatie en specialisme ingevoerd hebben, dan worden deze gegevens gekoppeld aan uw identificerende persoonsgegegvens.

De gegeven toestemming is ook makkelijk in te trekken, dit doet u door het volgende formulier (https://www.keuzehulp.info/visitor-research-form/erase/) te openen en uw e-mailadres welke u eerder heeft ingevuld in te vullen. Mocht u destijds geen e-mailadres afgegeven hebben maar wenst u toch om uw toestemming in te trekken, neem dan per e-mail contact op en dan wordt dat voor u in orde gemaakt. Het intrekken van uw toestemming staat gelijk aan het verwijderen van de door u in dit beschreven scherm ingevoerde persoonsgegevens te verwijderen uit het systeem.

Nieuwsbrief
Wanneer u aangegeven heeft graag het laatste nieuws te ontvangen over Samen Beslissen Keuzehulpen, dan zal er om uw e-mailadres gevraagd worden. Dit gevraagde e-mailadres zal alleen gebruikt worden om uw het laatste nieuws over Samen Beslissen Keuzehulpen toe te sturen. Mocht u in een eerdere stap ook uw organisatie en specialisme ingevoerd hebben, dan worden deze gegevens gekoppeld aan uw identificerende persoonsgegegvens.

De gegeven toestemming is ook makkelijk in te trekken, dit doet u door het volgende formulier (https://www.keuzehulp.info/visitor-research-form/erase/) te openen en uw e-mailadres welke u eerder heeft ingevuld in te vullen. Het intrekken van uw toestemming staat gelijk aan het verwijderen van de door u in dit beschreven scherm ingevoerde persoonsgegevens te verwijderen uit het systeem.

Cookies
Deze webapplicatie maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te kunnen beïnvloeden hoe gebruikers de site gebruiken. Een cookie is een techniek die informatie van randapparatuur verzamelt en afleest. Daarbij wordt een klein tekstbestand naar uw browser gestuurd, zodat de browser automatisch wordt herkend bij een herhaald bezoek aan patientplus.info. Cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van patientplus.info, zoals welke pagina's zijn bezocht en een IP-adres.

Wij gebruiken de volgende cookies:
- Analytische cookies
- Functionele cookies

De analytische cookies gebruiken we voor:
• het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's
• het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina's;
• het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina's van onze website bezoekt;
• het bijhouden van welke browser (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, etc.) gebruikt wordt door een bezoeker;
• het optimaliseren van onze website;

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle mogelijkheden van deze webapplicatie kunt benutten.

Met wie delen wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. PATIENT+ kan derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. keuzehulp.info wordt ontwikkeld en gehost door een derde. Deze derden zijn bewerker van PATIENT+. PATIENT+ maakt afspraken met bewerkers om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens adequaat wordt beschermd door deze partijen. PATIENT+ zal uw persoonsgegevens verder niet verstrekken aan een derden die niet door PATIENT+ is ingeschakeld om het beoogde gebruik door gebruiker mogelijk te maken, tenzij PATIENT+ hiertoe gehouden is op grond van de wet.

Bewaartermijnen
De persoonsgegevens die u doorgeeft aan ons via het reactieformulier worden niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde bewaard. Wij plaatsen alleen zolang dat noodzakelijk is voor het doel van de cookie. De meeste cookies zullen aan het einde van de sessie worden verwijderd. Sommige cookies blijven meerdere sessies bestaan, omdat dit voor het doeleinde van het cookie noodzakelijk is. Toestemmingsgegevens worden maximaal vijf jaar bewaard in verband met handhaving van toezichthouders.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen in ons privacy beleid
We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen door hier een update van deze versie te plaatsen. Om op de hoogte te blijven raden we u aan deze pagina’s regelmatig te bezoeken.

Uw rechten
U heeft het recht PATIENT+ te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons via het volgende e-mailadres: contact@patientplus.info.

Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet Ingmar van der Poel en is bereikbaar per e-mail op ingmar.van.der.poel@peercode.nl.