Privacy policy

PATIENT+ gaat met de grootste zorgvuldigheid om met de (persoons)gegevens van de bezoekers en gebruikers van deze webapplicatie. PATIENT+ zal daarom deze (persoons)gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement beschreven doeleinden.

Alle gegevens die door deze webapplicatie worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk worden bewaard en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht of op andere wijze openbaar gemaakt. Verstrekte (persoons)gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

Voor het gebruik van de webapplicatie worden minimale persoonsgegevens verzameld, namelijk alleen het emailadres van de gebruiker.

Deze webapplicatie maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te kunnen beïnvloeden hoe gebruikers de site gebruiken. Voor deze webapplicatie worden alleen zogenaamde ‘functionele cookies’ gebruikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle mogelijkheden van deze webapplicatie kunt benutten.