Wat is idiopathische pulmonale fibrose (IPF)?

Bij IPF is er litteken-weefsel in de longen zonder duidelijke oorzaak.

Fibrose is een ander woord voor litteken-weefsel.
Pulmonaal betekent ‘in de longen’.
Idiopathisch wil zeggen dat we de oorzaak niet goed weten.

 


Gezonde longen

De longen liggen in de borstkas (plaatje 1).
U heeft een linker- en een rechterlong.

Longen zijn belangrijk voor de ademhaling.
Via de longen komt er zuurstof in het lichaam.

De longen bestaan uit miljoenen kleine longblaasjes.

 
Plaatje 1: Gezonde longen

ipf-1.JPG

 


Stugge longen

Bij IPF zit er litteken-weefsel in beide longen.

Litteken-weefsel bij de longblaasjes maakt uw longen stug (plaatje 2).
Hierdoor kost ademhalen meer moeite.


Plaatje 2: Litteken-weefsel in de longen

ipf-2.JPG

 


Kleinere long-inhoud

In stugge longen past minder lucht dan in gezonde longen.
De hoeveelheid lucht in de longen noemen we de long-inhoud.
De long-inhoud kan worden gemeten met een long-onderzoek.
Komt er meer litteken-weefsel in de longen? Dan wordt de long-inhoud kleiner.

In het ziekenhuis wordt getest hoe goed uw longen werken.
U blaast hiervoor in een apparaat. Dit noemen we een longfunctie-test (plaatje 3).
Gezonde longen werken heel goed.
Longen kunnen minder goed werken. Bijvoorbeeld door roken of een longziekte.

 

Plaatje 3: Longfunctie-test

longfunctie def.jpg


Hoe snel wordt de long-inhoud kleiner?

Het is normaal dat de long-inhoud bij het ouder worden elk jaar een beetje kleiner wordt.
Bij een gezond iemand is dat zoveel als de inhoud van 1 borrelglas (20 milli-liter).

Bij mensen met IPF wordt de long-inhoud elk jaar veel kleiner.
Hoe veel en hoe snel de long-inhoud kleiner wordt, verschilt per persoon met IPF.
Gemiddeld is dat zoveel als de inhoud van 10 borrelglaasjes (200 milli-liter).1
Bij de ene persoon met IPF kunnen dit 6 borrelglaasjes zijn.
Bij een andere persoon met IPF kunnen dit 14 borrelglaasjes zijn.


Minder zuurstof

Longblaasjes met litteken-weefsel kunnen minder goed zuurstof opnemen.
Hierdoor kan het zuurstof-gehalte in uw bloed te laag worden.
Daardoor kunt u ook hart-problemen krijgen.


Klachten bij IPF

U kunt last hebben van:

  • Snel buiten adem zijn
  • Moeheid
  • Hoesten

Plotseling erger worden

De ziekte kan plotseling erger worden. Dit noemen we een exacerbatie.
Soms is het plotseling erger worden heel ernstig.
Misschien moet u dan in het ziekenhuis worden opgenomen.
U kunt er zelfs aan overlijden.


Oorzaak

Het is niet bekend waarom iemand IPF krijgt.
IPF komt vaker voor bij:

  • Mannen 
  • Mensen die roken
  • Oudere mensen 
  • Bepaalde families. We noemen dit familiaire IPF.