Belangrijke punten

Deze vragen gaan over wat u in de keuzehulp hebt gelezen. Kunt u de vragen hiervoor niet beantwoorden? Bekijk de informatie hiervoor dan nog eens, of bespreek dit met uw arts.

Wanneer is de kans op complicaties het kleinst?

Is er bij een versie kans op een spoedkeizersnede?

De versie is gelukt. Kan ik nu gewoon vaginaal bevallen?