Resultaten van een versie4

Alle poppetjes samen staan voor 100 vrouwen. De groene poppetjes staan voor de vrouwen bij wie de versie lukt. De rode poppetjes staan voor de vrouwen bij wie de versie niet lukt.

Gemiddeld lukt de versie bij 55 van de 100 vrouwen.

Population: 55%

De kans dat het lukt is groter als:

  • u eerder bevallen bent;
  • de baby nog niet is ingedaald;
  • de baby niet zo groot is;
  • u goed uw buikspieren kunt ontspannen tijdens de versie;
  • er voldoende vruchtwater is;
  • de placenta aan de achterkans van uw baarmoeder ligt.

Is het gelukt om de baby te draaien? Dan is er een kans dat de baby toch weer terugdraait naar een stuitligging (5 van de 100 vrouwen).

Population: 95%

U kunt dan kiezen om een nieuwe draai-poging te laten doen. Lukt dit niet of kan dit niet? Dan moet u nadenken over hoe u wilt bevallen.