Belangrijke punten

Deze vragen gaan over wat u in de keuzehulp hebt gelezen. Vindt u het moeilijk de vragen te beantwoorden? Bekijk de informatie hiervoor dan nog eens, of bespreek de vragen met uw arts.

Is een operatie nodig om uw klachten te verminderen?

Gaat mijn tenniselleboog sneller over door injecties of geluidsgolven?

Is er bij een operatie kans op complicaties?

Gaat het herstel sneller na een operatie?