Belangrijke punten

Deze vragen gaan over wat u in de keuzehulp hebt gelezen. Kunt u de vragen hiervoor niet beantwoorden? Bekijk de informatie hiervoor dan nog eens, of bespreek dit met uw arts.

Moeten alle breuken zonder afwijkende stand worden geopereerd?

Kan ik direct weer sporten als ik voor een operatie kies?

Als ik geopereerd ben, is er dan een kans dat ik nog een keer geopereerd moet worden?

Als ik voor een operatie kies, kan ik dan later mijn pols beter bewegen?