Belangrijke punten

Deze vragen gaan over wat u in de keuzehulp heeft gelezen. Vindt u het moeilijk de vragen te beantwoorden? Bekijk de informatie hiervoor dan nog eens, of bespreek de vragen met uw arts.

Is een operatie altijd nodig?

Welke behandeling geeft het snelste herstel?

Is een operatie beter dan een behandeling met een mitella of sling?

Heeft een operatie meer kans op complicaties?