Sling of mitella

U draagt ongeveer 1 maand lang een sling of een mitella (plaatje).
U doet de sling of mitella alleen af om uw arm te wassen.
Soms krijgt u ook gips.

Door de mitella of sling krijgt uw arm rust en kan de breuk genezen.
De botten groeien dan weer aan elkaar vast.

De botten groeien niet altijd op de oude plek weer aan elkaar vast.
Meestal kunt u uw elleboog toch goed gebruiken.
Ook wanneer de botten niet op de oude plek staan.


Voor wie is een sling of mitella geschikt?

Een sling of mitella is niet voor iedereen geschikt.
Zijn de bot-delen verschoven? Dan is behandeling met een sling of mitella vaak niet mogelijk.
De botten groeien dan vaak niet meer op de oude plek aan elkaar vast.

Uw arts vertelt u of behandeling met een sling of mitella mogelijk is.


Oefeningen

Na een maand begint u met oefeningen om uw elleboog minder stijf te maken.
U mag dan ook uw arm weer gaan gebruiken.
Doet het bewegen nog veel pijn? Begin dan heel voorzichtig.
U mag nog geen kracht zetten of zware dingen tillen.

In de weken daarna kunt u uw elleboog steeds beter gebruiken.
Na 3 maanden kunt u weer kracht gaan zetten.
Pas na 1 jaar is uw arm zo goed als mogelijk hersteld.

Plaatje 1: Mitella

sling_2.jpg

Plaatje 2: Sling

sling.jpg


Vergoeding

De behandeling wordt vergoed vanuit de basis-verzekering.
U betaalt wel uw eigen risico.

Uw zorg-verlener of zorg-verzekeraar kan u meer informatie geven over de vergoeding.

Voor zorg uit het basis-pakket geldt een jaarlijks verplicht eigen risico.
Hoe hoog het verplicht eigen risico is, wordt elk jaar opnieuw vast-gesteld.
U kunt ook kiezen voor een eigen risico dat hoger is dan het verplichte eigen risico.
Maar dit is alleen goedkoper als u weinig of geen zorg gebruikt.

Heeft u zorg nodig die vergoed wordt vanuit de basis-verzekering?
Dan betaalt u eerst uw eigen risico.
Heeft u uw volledige eigen risico voor het kalender-jaar al gebruikt?
Dan worden alle kosten boven het bedrag van uw eigen risico vergoed.

Voor sommige zorg geldt het eigen risico niet.
Bijvoorbeeld als u naar de huisarts gaat.
Schrijft uw huisarts medicijnen voor die in het basis-pakket vallen?
Dan betaalt u voor de medicijnen wel uw eigen risico.

Voor zorg die vergoed wordt vanuit uw aanvullende verzekering betaalt u geen eigen risico.
Ook voor kinderen jonger dan 18 jaar geldt geen eigen risico.