Chemotherapie

Chemotherapie is een behandeling met medicijnen die kankercellen kapot maken.
Chemotherapie start meestal 4 tot 8 weken na de operatie, maar in ieder geval binnen 12 weken na de operatie. De behandeling duurt 3 maanden.


Welke chemotherapie krijgt u?

De kuur die u krijgt heet CAPOX. Dit is een combinatie van tabletten (capecitabine) en een infuus (oxaliplatin).
Heeft u veel last van de bijwerkingen van CAPOX? Dan kunt u een andere kuur krijgen: S-1.

CAPOX (capecitabine en oxaliplatin)

Op de eerste dag van de kuur krijgt u in het ziekenhuis een infuus met chemotherapie (oxaliplatin). Daarna moet u thuis 2 weken lang 2 keer per dag tabletten slikken (capecitabine). Daarna krijgt u een week geen behandeling.
Elke 3 weken begint een nieuwe kuur. In totaal krijgt u 4 kuren.


S-1 (tegafur, gimeracil en oteracil)

Bij deze kuur slikt u thuis 2 weken lang elke dag 1 tablet. Daarna krijgt u een week geen behandeling.
Elke 3 weken begint een nieuwe kuur. In totaal krijgt u 4 kuren.


Controles

U gaat regelmatig voor controle naar het ziekenhuis. Dit duurt tot 5 jaar na de chemotherapie. De arts kan dan in de gaten houden of de kanker wegblijft.
Meestal ziet het vervolg er zo uit:

De eerste 2 jaar na de operatie:

  • U laat iedere 3 tot 6 maanden bloed prikken.
  • U komt ieder half jaar op het spreekuur.
  • U laat 1 jaar na de operatie een CT-scan maken.

2 tot 5 jaar na de operatie:

  • U laat ieder half jaar bloed prikken.
  • U komt 1 keer per jaar op het spreekuur.