Wat is een bipolaire stoornis?

Een bipolaire stoornis is een stemmings-stoornis. Bij een bipolaire stoornis hebben mensen last van manie, hypo-manie of depressie. Dit gebeurt in verschillende periodes. Deze periodes noemen we ook wel episoden. 

  • Manie: tijdens een manie bent u te actief en denkt u dat u alles kunt. Dit zorgt ervoor dat u ernstige problemen krijgt in uw dagelijks leven, bijvoorbeeld op uw werk, in uw relaties of bij sociale activiteiten. U heeft vaak niet door dat u een ziekte heeft.
  • Hypo-manie: tijdens een hypo-manie heeft u dezelfde klachten als bij een manische episode, maar minder erg en vaak ook korter. Een hypomanie heeft minder ernstige gevolgen voor uw dagelijks leven.
  • Depressie: tijdens een depressie bent u somber en minder actief. U heeft ook minder energie. Verder kunt u last hebben van slaapproblemen, een veranderde eetlust en negatieve gedachten. Soms denken mensen dat het leven niet meer de moeite waard is.

Sommige mensen hebben eerst een depressieve episode en daarna een manische of hypo-manische episode. Andere mensen hebben eerst een manische of hypo-manische episode en later pas een depressieve episode.

Hoe lang een episode duurt, verschilt per persoon en per episode. Hoe vaak episoden voorkomen verschilt ook per persoon. Sommige mensen hebben enkele jaren geen episoden, maar bij andere mensen wisselen de episoden elkaar sneller af. Tussen twee episoden heeft u meestal geen klachten.

bipolair-1.jpg

Afbeelding: een voorbeeld van het verloop van episoden bij één persoon. Bij een ander persoon kan het verloop heel anders zijn. 

Deze keuzehulp gaat over een onderhouds-behandeling met medicijnen. De medicijnen moeten ervoor zorgen dat u niet meer manisch of depressief wordt. We noemen dat een onderhouds-behandeling. Een onderhouds-behandeling duurt meestal enkele jaren.