Registreer & betaal


Als u uw zorgverzekeraar invult dan meldt PatientPlus eens per kwartaal het aantal anonieme gebruikers aan de zorgverzekeraars. Hopelijk wordt de keuzehulp in te toekomst hierdoor vergoed.