Belangrijke punten

Deze vragen gaan over wat u in de keuzehulp hebt gelezen. Kunt u de vragen hiervoor niet beantwoorden? Bekijk de informatie hiervoor dan nog eens, of bespreek dit met uw arts.

Is een zenuw-verdoving minder belastend voor het hart en de longen?

Maakt u de operatie bewust mee bij een zenuw-verdoving?

Heeft u bij een zenuw-verdoving meer of minder kans op misselijkheid en overgeven?