Belangrijke punten

Deze vragen gaan over wat u in de keuzehulp hebt gelezen. Kunt u de vragen hiervoor niet beantwoorden? Bekijk de informatie hiervoor dan nog eens, of bespreek dit met uw arts.

Moet een breuk van de spaakbeen-kop altijd geopereerd worden om weer te genezen?

Is er een kans dat u later alsnog een operatie moet ondergaan als u nu niet kiest voor een operatie?

Zitten er risico’s aan een operatie?

Zorgt een operatie ervoor dat u uw elleboog en onderarm weer kan bewegen zoals voorheen?