Belangrijke punten

Deze vragen gaan over wat u in de keuzehulp hebt gelezen. Kunt u de vragen hiervoor niet beantwoorden? Bekijk de informatie hiervoor dan nog eens, of bespreek dit met uw arts.

Kan een slijmoor het gehoor beschadigen?

Kan een slijmoor zorgen voor een tijdelijke vertraagde taal- en spraakontwikkeling?

Helpen trommelvlies-buisjes op de lange termijn tegen oorontstekingen?