Vergelijk de behandelingen (samenvatting)

  Afwachten Trommelvlies-buisjes
Wat betekent het?

Geen trommelvlies-buisjes plaatsen.

Een kleine operatie waarbij een kind in slaap is. De arts plaatst dan de buisjes door het trommelvlies.

Resultaten

Slijmoor:

Na 6 maanden is bij 75 van de 100 kinderen het slijmoor over.

Na 12 maanden horen kinderen met en zonder trommelvlies-buisjes even goed. 

Oorontsteking:

In de eerste 6 maanden vaker een oorontsteking dan met buisjes in het oor (gemiddeld 2 oorontstekingen meer).

Slijmoor:

Het slijm kan meteen het oor uit en het kind hoort direct beter.

De eerste 9 maanden horen kinderen met trommelvlies-buisjes beter.

Oorontsteking:

In de eerste 6 maanden minder vaak een oorontsteking dan zonder buisjes (gemiddeld 2 oorontstekingen minder).

Een kind zal minder pijn hebben bij een oorontsteking

Kans op een loopoor

De kans op een loopoor is kleiner.

26 van de 100 kinderen krijgen één of meerdere looporen. Laat een kind met een loopoor liever niet zwemmen

Zwemmen en duiken Een kind kan gewoon blijven zwemmen en duiken. Een kind kan soms niet duiken met buisjes.
Wat zijn de complicaties en risico’s? Geen.

Kans op een loopoor.

Kans op een nieuwe operatie.