Resultaten van kijkoperatie via de plasbuis

Bij 91 van de 100 mensen lukt het om de stenen weg te halen. Hier zijn 1 of 2 procedures voor nodig.1

Population: 91%