Belangrijke punten

Deze vragen gaan over wat u in de keuzehulp hebt gelezen. Kunt u de vragen hiervoor niet beantwoorden? Bekijk de informatie hiervoor dan nog eens, of bespreek dit met uw arts.

Kan ik na een operatie aan mijn baarmoeder nog zwanger worden?

Als ik medicijnen kies, kan ik daarna toch nog geopereerd worden?