Belangrijke punten

Deze vragen gaan over wat u in de keuzehulp hebt gelezen. Kunt u de vragen hiervoor niet beantwoorden? Bekijk de informatie hiervoor dan nog eens, of bespreek dit met uw arts. 

Wordt het bloedverlies minder door medicijnen zonder hormonen?

Kunt u zwanger worden als u medicijnen met hormonen gebruikt?

Kunt u na een operatie nog een kind krijgen?