Belangrijke punten

Deze vragen gaan over wat u in de keuzehulp hebt gelezen. Kunt u de vragen hiervoor niet beantwoorden? Bekijk de informatie hiervoor dan nog eens, of bespreek dit met uw arts.

Worden de lymfeklieren rond de kanker weggehaald bij een operatie?

Is de kans dat de longkanker terugkomt ongeveer even groot na een operatie als na bestraling?

Word je voor een bestralingsbehandeling opgenomen in het ziekenhuis?