Belangrijke punten

Deze vragen gaan over wat u in de keuzehulp heeft gelezen. Vindt u het moeilijk de vragen te beantwoorden? Bekijk de informatie hiervoor dan nog eens, of bespreek de vragen met uw arts.

Kan de liesbreuk vanzelf weggaan?

Moet een liesbreuk geopereerd worden?

Als u afwacht, heeft u dan later meer kans op complicaties bij een operatie?

Heeft een operatie kans op complicaties?

Als u nu kiest voor een operatie, is het dan zeker dat u geopereerd wordt?