Belangrijke punten

Deze vragen gaan over wat u in de keuzehulp hebt gelezen. Vindt u het moeilijk de vragen te beantwoorden? Bekijk de informatie hiervoor dan nog eens, of bespreek dit met uw arts.

Hoe groot is de kans op een galblaas-ontsteking wanneer wordt afgewacht?

Moet er bij galstenen altijd geopereerd worden?

Komt een galsteenaanval altijd terug?

Helpt een operatie altijd tegen de buikpijn?