Welkom bij de keuzehulp: Diabetes (suikerziekte)

Hoe kan deze keuzehulp u helpen?
Voor het toedienen van insuline zijn verschillende mogelijkheden. In deze keuzehulp krijgt u informatie over de voordelen en nadelen van de insuline-pen en insuline-pomp. Met de keuzehulp kunt u zich voorbereiden op uw bezoek aan uw diabetes-verpleegkundige. Samen kiest u wat het best bij u past. U kunt de keuzehulp na afloop printen. Zo kunt u alles nog eens rustig nalezen en bespreken met uw familie of vrienden.

Voor wie is deze keuzehulp?
Deze keuzehulp is alleen bedoeld voor mensen die al 4 keer per dag insuline spuiten met een insuline-pen. Om voor een pomp in aanmerking te komen moet u ook aan andere eisen voldoen. Uw diabetes-verpleegkundige zal dit met u bespreken.

Deze tekst heeft van Stichting Makkelijk Lezen het keurmerk Gewone Taal gekregen. Dit betekent dat de keuzehulp goed leesbaar is voor iedereen.

GTkeurmerk


Deze keuzehulp is geschreven door (alfabetische volgorde):

D. Determann (PATIENT+), E. Geerdink (internist), P. Wagemans (diabetesverpleegkundige), L. van der Weide (PATIENT+).

Tijdens de ontwikkeling is deze keuzehulp met patiënten uit het ziekenhuis getest.

Versie 14-5-2018

Alle auteurs hebben aangegeven geen conflict of interests te hebben met betrekking tot deze keuzehulp. De volledige ICMJE Conflict of Interest Forms van auteurs en medewerkers van PATIENT+ zijn opgeslagen en beschikbaar op aanvraag.