Wat verwacht u van het invullen van een keuzehulp?

U kunt hier invullen wat u van een keuzehulp verwacht. Voorbeelden zijn:

  • begrijpelijke informatie over mijn diagnose
  • inzicht in voordelen en nadelen

Wat is voor u belangrijk?

U wilt samen met uw zorgverlener beslissen over een behandeling. U kunt een keuzehulp invullen ter voorbereiding op het gesprek. U kunt ook zelf op zoek gaan naar informatie over uw diagnose en de mogelijke behandelingen. Een keuzehulp gebruiken of zelf zoeken hangt af van wat u belangrijk vindt. Dit kunt u hieronder aangeven. Zet het schuifje bij uw mening. Als u het niet weet, laat het schuifje dan in het midden staan.

Samen Beslissen met keuzehulp

Ik denk een goede keuze te kunnen maken met de informatie van de keuzehulp

Samen Beslissen zonder keuzehulp

Ik wil zoveel mogelijk informatie verzamelen over alle mogelijke behandelingen

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
Mee eens Geen mening Mee eens

Samen Beslissen met keuzehulp

Ik kan zelf beslissen wat goed bij mij past aan de hand van de keuzehulp

Samen Beslissen zonder keuzehulp

Ik wil persoonlijk geadviseerd worden over welke behandeling het beste bij mij past

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
Mee oneens Geen mening Mee eens

Samen Beslissen met keuzehulp

Ik vind het moeilijk om de betrouwbaarheid van informatie te beoordelen

Samen Beslissen zonder keuzehulp

Ik kan zelf goed beoordelen of informatie wel of niet betrouwbaar is

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
Mee oneens Geen mening Mee eens

Samen beslissen met keuzehulp

Ik wil tijdens het consult zo min mogelijk tijd verliezen aan het bespreken van algemene informatie

Samen Beslissen zonder keuzehulp

Ik wil tijdens het graag van mijn behandelend arts goed uitgelegd krijgen

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
Mee eens Geen mening Mee eens

Samen Beslissen met keuzehulp

Mijn situatie wijkt niet erg af van het gangbare

Samen Beslissen zonder keuzehulp

Ik zit in een situatie die erg afwijkt van het gangbare

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
Mee eens Geen mening Mee eens

Samen Beslissen met keuzehulp

Ik wil niet veel tijd kwijt zijn aan het verzamelen van informatie

Samen Beslissen zonder keuzehulp

Ik vind het niet erg om veel tijd te steken in het verzamelen van informatie

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
Mee eens Geen mening Mee eens

Uw voorkeur

U heeft nagedacht over het invullen van een keuzehulp. Misschien weet u al of u gebruik wilt maken van een keuzehulp. Zo ja, dan kunt u hieronder selecteren welke keuzehulp u zou willen gebruiken.

Samen Beslissen met keuzehulp

Samen Beslissen zonder keuzehulp

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
Voorkeur voor Geen voorkeur Voorkeur voor

Hoe zeker bent u van uw voorkeur?

Erg onzeker

Erg zeker

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Erg onzeker Erg zeker