Vergelijk de behandelingen

  Samen Beslissen met keuzehulp Samen Beslissen zonder keuzehulp
Vindbaarheid Alle keuzehulpen vindt u op één platform: www.keuzehulp.info.  U moet zelf op zoek naar betrouwbare informatiebronnen.
Toegankelijkheid U kunt de keuzehulp 24/7 invullen in uw eigen omgeving en op een apparaat naar uw keuze.   Personen, boeken en folders zijn niet altijd toegankelijk of beschikbaar.
Leesbaarheid Alle teksten dragen het keurmerk Gewone Taal: zij zijn goed leesbaar voor iedereen. Beschikbare informatie varieert van goed leesbaar tot heel moeilijk leesbaar.
Tijdsduur Invullen van een keuzehulp kost u weinig tijd. Zoeken naar betrouwbare informatie kan veel tijd kosten.
Relevantie  Als uw situatie afwijkt van wat gangbaar is, dan sluit de informatie mogelijk niet helemaal goed aan bij uw situatie.  U kunt zo veel en zo specifiek mogelijke informatie verzamelen als u wilt, passend bij uw situatie.
Omvang U krijgt informatie over alle mogelijke behandelingen – ook van behandeling waarin u mogelijk niet bent geïnteresseerd. Alleen de behandelingen die u overweegt, kunt u betrekken in uw zoektocht naar informatie.
Inzicht In een overzichtelijk schema ziet u wat de belangrijke kenmerken van elke mogelijke behandeling zijn. U dient zelf informatie te verzamelen en met elkaar te vergelijken.
Betrouwbraaheid De keuzehulp wordt ontwikkeld in samenwerking met artsen, wetenschappelijke en patiëntenverenigingen. Op het internet is de auteur van de informatie vaak onbekend.
Actualiteit Keuzehulpen worden elke 2 jaar geactualiseerd op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Informatie op internet of uit boeken kan verouderd zijn.
Advies De keuzehulp geeft geen advies over de behandeling. Hij geeft inzicht in de mogelijkheden.  Zorgverleners kunnen u adviseren welke behandeling goed bij u past.
Voorbereiding U en uw zorgverlener krijgen de samenvatting van de ingevulde keuzehulp. Zo bent u beiden goed voorbereid op het consult. Uw zorgverlener heeft nog geen inzicht in uw persoonlijke situatie, waardoor er mogelijk minder tijd is om daar dieper op in te gaan.