Belangrijke punten

Deze vragen gaan over wat u in de keuzehulp hebt gelezen. Kunt u de vragen hiervoor niet beantwoorden? Bekijk de informatie hiervoor dan nog eens, of bespreek dit met uw arts.

Is chronische pijn een teken dat er iets kapot is in het lichaam?

Is revalidatie ook geschikt voor mensen die denken dat er iets kapot is in hun lichaam?

Wordt de pijn door de revalidatie direct een stuk minder.

Kan je tijdens de revalidatie naar school gaan en met vrienden afspreken?