Belangrijke punten

Deze vragen gaan over wat u in de keuzehulp hebt gelezen. Kunt u de vragen hiervoor niet beantwoorden? Bekijk de informatie hiervoor dan nog eens, of bespreek dit met uw arts.

Moet een gescheurde biceps-pees altijd geopereerd worden?

Heeft de operatie risico’s?

Herstel ik na een operatie sneller dan zonder operatie?