Belangrijke punten

Deze vragen gaan over wat u in de keuzehulp hebt gelezen. Kunt u de vragen hiervoor niet beantwoorden? Bekijk de informatie hiervoor dan nog eens, of bespreek dit met uw arts.

Kunt u na een geplande keizersnede op dezelfde dag naar huis?

Als u kiest voor een vaginale bevalling; hoe groot is dan de kans dat u alsnog een keizersnede krijgt?