Intensive care-opname

De intensive care (afkorting: IC) is een speciale afdeling van het ziekenhuis voor hele zieke mensen die intensieve zorg nodig hebben. Er zijn speciale verpleegkundigen, artsen en machines waardoor:

  • U kunstmatig in slaap kan worden gehouden.
  • Uw ademhaling door machines kan worden geholpen.
  • Uw bloed gezuiverd kan worden als uw nieren het niet doen.
  • Er krachtige medicijnen kunnen worden gegeven als dat nodig is.