Uw mening

We willen de zorg voortdurend verbeteren. De gesprekshulp gaat over een lastig onderwerp. Daarom willen we graag weten wat u van deze gesprekshulp vindt. Zet het schuifje bij uw mening.

Deze gesprekshulp is nuttig.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zeker niet Zeker wel

Dankzij de gesprekshulp weet ik genoeg over de verschillende behandelingen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zeker niet Zeker wel

Met de gesprekshulp kan ik bepalen wat voor mij belangrijk is.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zeker niet Zeker wel

Na het invullen van de gesprekshulp ben ik in staat samen met de arts een beslissing te nemen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zeker niet Zeker wel

Hoe kunnen we deze gesprekshulp verbeteren?