Vergelijk de behandelingen

  Intensive care-opname Beademen op de intensive care Reanimeren Niet naar IC, niet reanimeren
Wat betekent het? U krijgt intensieve zorg op de IC. Via een buisje in uw keel helpt een machine u met ademhalen. Van buitenaf op de borstkas duwen als het hart stopt met kloppen. We behandelen uw klachten. Als uw ziekte erger wordt kunt u overlijden.
Resultaten

73 van de 100 mensen overleven.

Mensen liggen gemiddeld 20 dagen op de IC.

 

Herstel na 1 jaar

41 van de 100 mensen hebben nog veel lichamelijke klachten.

23 van de 100 mensen hebben depressieve klachten.

Kans op een post-traumatische stress-stoornis.

Lang herstel.

Misschien niet meer zo sterk als voor de beademing.

Zwakke mensen komen misschien nooit meer van de beademing af.

 

Met het coronavirus

Gemiddeld 2 tot 3 weken beademing.

In China: 86 van de 100 mensen overlijden. Nederland: nog onbekend.

24 van de 100 mensen overleven.

13 van de 100 mensen die overleven hebben hersenschade.

Zo comfortabel mogelijk leven.

Optimale behandeling op de verpleegafdeling of thuis. Bij pijn en benauwdheid zult u hier ook voor behandeld worden.

Voordelen Kans om te overleven. Kans om te overleven. Kans om te overleven.

Niet onnodig lang lijden.

Niet onnodig meer naar het ziekenhuis en dus geen pijn en ongemak van extra onderzoeken en behandelingen.

Blijft u thuis? Dan heeft u meer tijd met vrienden en familie thuis.

Nadelen

Kans om toch nog te overlijden.

Veel mensen raken in de war.

Conditie gaat achteruit. Misschien wordt u nooit meer ‘de oude’.

Kans om toch nog te overlijden.

Kan lang duren voordat u dagelijkse dingen weer kan doen.

Lang revalideren. Misschien wordt u nooit meer 'de oude'.

Kans op complicaties zoals een longontsteking of klaplong.

Kans op gebroken ribben of een klaplong van de reanimatie.

Grote kans om alsnog te overlijden na een lange opname in het ziekenhuis.

Kans op ernstige schade aan uw hersenen. In dat geval heeft u de rest van uw leven zorg nodig.

Als uw ziekte erger wordt kunt u overlijden.

Praten over het levenseinde kan lastig en verdrietig zijn.