Vergelijk de behandelingen

  Intensive care-opname Beademen op de intensive care Reanimeren Niet naar IC, niet reanimeren
Wat betekent het? U krijgt intensieve zorg op de IC. Een machine helpt u met ademhalen, via een buis in de keel.

Van buitenaf op de borstkas duwen als het hart stopt met kloppen.

Na een reanimatie gaat u naar de IC.

We behandelen uw klachten. Als uw ziekte erger wordt kunt u overlijden.
Wat kunt u verwachten?

Tussen de 50 en 60 jaar
Onverwacht op de IC: 86 van de 100 mensen overleven.

Gepland op de IC: 99 van de 100 mensen overleven.

Tussen de 61 en 90 jaar
Onverwacht op de IC: 69 tot 86 van de 100 mensen overleven.

Gepland op de IC: 89 tot 99 van de 100 mensen overleven.

Ouder dan 90 jaar
Onverwacht op de IC: 69 van de 100 mensen overleven.

Gepland op de IC: 89 van de 100 mensen overleven

Zwakke mensen komen misschien nooit meer van de beademing af.

Tussen de 50 en 60 jaar
79 van de 100 mensen overleven.

Tussen de 60 en 90 jaar
28 tot 79 van de 100 mensen overleven.

Ouder dan 90 jaar
28 van de 100 mensen overleven.

 

25 van de 100 mensen overleven.

13 van de 100 mensen die overleven hebben hersenschade.

Zo comfortabel mogelijk leven.

Optimale behandeling op de verpleegafdeling of thuis. Bij pijn en benauwdheid krijgt u een behandeling voor deze klachten.

Wat kunt u verwachten als u Corona heeft?

73 van de 100 mensen overleven.

Ouder dan 75 jaar: minder dan 50 van de 100 mensen overleven.

Gemiddeld 20 dagen op de IC.

Gemiddeld 12 dagen beademing.  

 

Wat is het herstel na 1 jaar?

41 van de 100 mensen hebben nog veel lichamelijke klachten.

23 van de 100 mensen hebben depressieve klachten.

Kans op een post-traumatische stress-stoornis.

Het herstel duurt lang.

Misschien niet meer zo sterk als voor de beademing.

Meestal kunnen mensen die overleven hun gewone dagelijkse dingen weer doen.

Maar veel voorkomende problemen:

  • verminderde concentratie en geheugen;
  • veel zorgen of een verdrietig gevoel;

 

Voordelen Kans om te overleven. Kans om te overleven. Kans om te overleven.

Niet onnodig lang lijden.

Geen pijn en ongemak van extra onderzoeken en behandelingen.

U kunt zelf bepalen wat u nog wil doen en wie u nog wil zien in de laatste periode van uw leven.

Nadelen

Kans om toch nog te overlijden.

Conditie gaat achteruit. Misschien wordt u nooit meer ‘de oude’.

Veel mensen raken in de war.

Meestal bent u buiten bewustzijn.

Kans om toch nog te overlijden.

Als dit gebeurt, heeft u niet zelf kunnen bepalen wat u nog wilde doen en wie u nog wilde zien. U heeft geen afscheid kunnen nemen van familie of vrienden.

Verzwakt raken door beademing.

Lang revalideren. Misschien wordt u nooit meer 'de oude'.

Kans op complicaties zoals een longontsteking of klaplong.

Grote kans om toch nog te overlijden na een lange opname in het ziekenhuis.

Kans op ernstige schade aan uw hersenen. U heeft dan de rest van uw leven zorg nodig.

Kans op gebroken ribben of een klaplong van de reanimatie.

Als uw ziekte erger wordt kunt u overlijden.

Praten over het levenseinde kan lastig en verdrietig zijn.