Belangrijke punten

Deze vragen gaan over wat u in de keuzehulp hebt gelezen. Kunt u de vragen hiervoor niet beantwoorden? Bekijk de informatie hiervoor dan nog eens, of bespreek dit met uw arts.

Welke complicaties horen bij een operatie?

Heeft u na een operatie meer kracht in uw been dan na een gipsbehandeling?

Als u goed revalideert, is de kans op een nieuwe scheur ongeveer even groot met een operatie als zonder een operatie.