Welkom bij de keuzehulp: Myomen (vleesbomen)

U gaat zo meteen de keuzehulp myomen invullen.
Aan het einde van de keuzehulp worden u enkele vragen gesteld.
Wij vragen u of we uw antwoorden op deze vragen mogen gebruiken om het effect van de keuzehulp te onderzoeken.
Uw data worden anoniem verwerkt.
Dit betekent dat de data niet herleidbaar zijn naar uw persoon.

Wanneer u niet wilt deelnemen aan dit onderzoek kunt u nog steeds toegang krijgen tot de keuzehulp.
Uw gegevens zullen dan niet worden meegenomen in het onderzoek.


Deelname aan het onderzoek

Deelname aan het onderzoek brengt geen risico’s of ongemakken met zich mee.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u ten alle tijden terecht bij de hoofdonderzoeker (Wouter Hehenkamp, gynaecoloog Amsterdam UMC; w.hehenkamp@amsterdamumc.nl).

Bij klachten over de verwerking van uw gegevens voor dit onderzoek kunt u terecht bij Patiëntenvoorlichting & klachtenopvang locatie AMC (patientenvoorlichting@amc.nl).
Bij specifieke vragen over privacy kunt u terecht bij de privacy officer via privacy@amsterdamumc.nl.

Door hieronder op 'Ja' te klikken geeft u toestemming voor anonieme deelname aan dit onderzoek: