Geen chemotherapie

U krijgt geen behandeling. U gaat gaat nog wel regelmatig naar het ziekenhuis voor controle. Dit duurt tot 5 jaar na de operatie. De arts kan dan in de gaten houden of de kanker wegblijft.


Controles

Meestal ziet het vervolg er zo uit:

De eerste 2 jaar na de operatie:

  • U laat iedere 3 tot 6 maanden bloed prikken.
  • U komt ieder half jaar op het spreekuur.
  • U laat 1 jaar na de operatie een CT-scan maken.

2 tot 5 jaar na de operatie:

  • U laat ieder half jaar bloed prikken.
  • U komt 1 keer per jaar op het spreekuur.