Welkom bij de keuzehulp: Behandelgrenzen (nieuwe versie)

Deze gesprekshulp is voor iedereen die misschien in het ziekenhuis wordt opgenomen.

Waarom deze gesprekshulp?

Uw arts wil er alles aan doen om u beter te maken. Maar kan geen garantie geven dat u beter wordt. En een behandeling kan ook nare gevolgen hebben. Daarom behandelt de arts alleen als u dat echt wilt.

Als uw situatie ineens veel slechter wordt, kunt u misschien niet meer zeggen wat u wil. Daarom is het belangrijk dat u er nu al over nadenkt. Deze gesprekshulp kan u daarbij helpen.

Soms denkt de arts dat de kans dat u een behandeling overleeft te klein is. Dan kan de arts beslissen om niet te behandelen. In dat geval heeft u geen keuze. Dit bespreekt u met elkaar nadat u deze gesprekshulp heeft doorgelezen.

De gesprekshulp gaat over deze behandelingen:

  • Intensive care-opname
  • Beademen op de intensive care
  • Reanimeren
  • Geen IC, niet reanimeren


Zó kiest u de behandeling die bij u past:

  1. Begin de keuzehulp
  2. Vul de keuzehulp in
  3. Download uw persoonlijke samenvatting
  4. Bespreek de samenvatting met uw arts

 

GTkeurmerk Deze tekst heeft van Stichting Makkelijk Lezen het keurmerk Gewone Taal gekregen.
Dit betekent dat de keuzehulp goed leesbaar is voor iedereen.

PATIENT+ ontwikkelt keuzehulpen met veel zorg en aandacht. Tijdens de ontwikkeling en bij het actueel houden van een keuzehulp volgen wij de Internationale Kwaliteitsstandaard IPDAS, de ‘Leidraad keuzehulp bij richtlijnen’ en de meest recente wetenschappelijke literatuur. In nauwe samenwerking met zorgverleners en patiënten stellen we de inhoud samen. We vragen de wetenschappelijke- en patiëntenverenigingen om betrokken te zijn bij de ontwikkeling. Na 2 jaar updaten we de keuzehulp.

Geen van de betrokkenen heeft conflicterende belangen met betrekking tot deze gesprekshulp. ICMJE Conflict of Interest Forms van alle auteurs zijn opgeslagen en beschikbaar op aanvraag.

Meer over de ontwikkeling en implementatie van onze keuzehulpen, kunt u hier lezen.

Ontwikkeld met:
Dr. M.C.S. Boshuizen (PATIENT+), dr. D. Determann (PATIENT+), dr. M. Hageman (PATIENT), drs. M.C. Meinardi (internist ouderengeneeskunde), dr. T. Teunis (PATIENT) en dr. W.H. Westendorp (PATIENT).

Gereviewd door:
Drs. N. Buenen (SEH arts), drs. A. Ansems (SEH arts), dr. E. de Jongh (internist), drs. A. van der Velden (SEH arts) en prof. dr. K. Kaasjager (internist acute geneeskunde)

Versie: 31-08-2020.

Ondersteund door: Coöperatie VGZ.